Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies witryny bud-art.pl


ZASADY OGÓLNE
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Firma Remontowo-Budowlana „Bud-Art” Artur Oczak z siedzibą w ul. Poniatowskiego 44/9 37-450 Stalowa Wola


DANE OSOBOWE I ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE
1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze ma charakter dobrowolny,
2. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji usługi
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w formularzu zapytania oraz przesłane w formie elektronicznej, w celu realizacji Usług prawnych Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w:
– Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
– Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami
– Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z póź. zmianami

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. (art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) oraz art. 9 ust.1 lit. f r.o.d.o)
5. W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, uznaje się, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– informacje o przeglądarce użytkownika itp.

Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, w których to określone inne niż powyżej informacje dotyczące Użytkownika w tym dane osobowe będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia określonych informacji w tym danych osobowych oraz o celu ich wykorzystania. Użytkownik ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Nie mniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie otrzymaniem informacji dotyczących produktu, realizacji usługi, zdarzenia określonych w ramach witryny https://bud-art.pl (np. otrzymanie informacji na temat produktu, organizowanego wydarzenia, oferty, pobranie materiałów). Tym samym Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe i w jakim celu będą gromadzone.

UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO

– dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych
– żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
– sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
– żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora Danych Osobowych
– cofnięcia uprzednio wydanej zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

 

Użytkownik, w celu poinformowania Administratora Danych Osobowych o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia z bazy, powinien kontaktować pod adres adres e-mail: biuro@bud-art.pl

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH PODMIOTÓW

Firma Remontowo-Budowlana „Bud-Art” Artur Oczak nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń firmy w przypadku naruszenia jego praw / dóbr przez Klienta. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


PLIKI COOKIE

Strona https://bud-art.pl korzystają z tzw. cookies („ciasteczek”), czy też innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies, czyli informacji przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających Witryny. Cookies są automatycznie pobierane i wykorzystywane przez Witryny, przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowego Użytkownika.

1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku Twojego komputera. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
2. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3. Pliki cookies wykorzystywane są do identyfikacji użytkownika za pomocą unikalnego identyfikatora użytkownika składające się z przypadkowych ciągów cyfr i liczb.
4. Firma Remontowo-Budowlana „Bud-Art” Artur Oczak – centrum budowlane przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
– świadczenia usług,
– dostosowania zawartości Witryn do urządzenia końcowego Użytkownika, zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika i optymalizacji korzystania z Witryn,
– poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Witryn,
– uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność Witryn,
– utrzymania sesji Użytkownika (dotyczy Witryn z opcją logowania się Użytkowników), aby Użytkownik nie musiał, na każdej stronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła,
– umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności Witryn (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na „żądanie” Użytkownika)
– prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika;
– tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkownika, nie przetwarzają danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
– sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
– stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

W Serwisie prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).


Przy pierwszej wizycie na stronie https://bud-art.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Cookies wykorzystywane są do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl

Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:
– Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
– Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Opera http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

Mobiles:
– Android http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
– Windows Phone http://www.windowsphone.com/pl-PL/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
– Blackberry http://help.blackberry.com/en/blackberry-passport-series/10.3.2/help/mwa1334238823957.html

UDOSTĘPNIANIE WITRYN

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.


PR I MARKETING

Wszelkie informacje w tym dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w ramach witryn https://bud-art.pl oraz podane przy okazji udziału Użytkownika w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez firmę Firma Remontowo-Budowlana „Bud-Art” Artur Oczak mogą być wykorzystane do celów marketingowych i PR w ramach różnych akcji marketingowych prowadzonych przez Firma Remontowo-Budowlana „Bud-Art” Artur Oczak, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.

ZMIANY
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji polityki prywatności na stronie https://bud-art.pl. Korzystanie przez Użytkownika ze stron serwisu https://bud-art.pl po wprowadzeniu zmian w polityce prywatności będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

 

WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza polityka prywatności https://bud-art.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie https://bud-art.pl
Wszelkie zapytania lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane do Administratora Danych Osobowych na adres mailowy biuro@bud-art.pl

Więcej o rodo i prawach: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679